completament

Accessory
Etimologia: de complet 1a font: 1803, DEst.
Body
adverbi D’una manera completa.