cordialitat

Accessory
Partició sil·làbica: cor_di_a_li_tat
Etimologia: del b. ll. cordialĭtas, -ātis, íd. 1a font: s. XVI
Body
femení Qualitat de cordial. És ple de cordialitat. Tractar, acollir, algú amb cordialitat.