cotonia

Accessory
Partició sil·làbica: co_to_ni_a
Etimologia: de cotó 1a font: 1439
Body
femení indústria tèxtil Teixit de cotó semblant a la lona, però més prim, fet amb ordit i trama de fil retort a dos caps sense empesar ni blanquejar.