cretaci
| | cretàcia

Accessory
Etimologia: del ll. cretaceus, -a, -um, íd.
Body
  1. adjectiu
    1. Relatiu o pertanyent a la creta.
    2. Que conté creta.
    3. estratigrafia Relatiu o pertanyent al cretaci.
  2. adjectiu i masculí estratigrafia Darrer període i sistema de l’era secundària, situat per sobre del juràssic i per sota del paleocè (era terciària).