crucifixió

Accessory
Partició sil·làbica: cru_ci_fi_xi_ó
Etimologia: del ll. crucifixio, -ōnis, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
    femení
    1. Acció de crucificar;
    2. l’efecte.
  1. història del dret En certs pobles de l’antiguitat, forma d’aplicar la pena capital consistent a fer morir el condemnat amb el suplici de la creu.
  2. cristianisme i art Figuració artística de la crucifixió de Crist o d’algun sant.