cuculla

Accessory
Etimologia: del ll. cuculla ‘caputxa’ 1a font: 1618
Body
    femení dialectal
  1. Cim agut d’una muntanya.
  2. Part superior de forma aguda, generalment cònica, d’un edifici o de qualsevol obra de construcció. La cuculla d’un molí, d’un campanar.