datar

Accessory
Etimologia: de data 1a font: 1696, DLac.
Body
    verb
  1. transitiu Inscriure la data. Datar un document.
  2. transitiu cronologia Determinar la data o el temps en què ha estat feta una cosa o s’ha esdevingut una acció. Ningú no ha pogut datar aquestes peces.
  3. intransitiu
    1. Existir des d’una certa data. El contracte datava des de l’altre any.
    2. a datar de Des d’un dia determinat.