demorar

Accessory
Etimologia: del ll. demorari, íd. 1a font: 1839, DLab.
Body
    verb
  1. intransitiu antigament Aturar, estar-se algun temps en un lloc.
  2. transitiu Retardar. Demorar la resolució d’un afer.
  3. intransitiu nàutica Ésser situat en demora.