desig

Accessory
Etimologia: del ll. vg. desĭdĭum ‘desig eròtic’, neutre corresponent al cl. desĭdĭa ‘indolència’, que significà ‘voluptuositat’ per la proclivitat de l’ociós a la luxúria 1a font: s. XII, Hom.
Body
    [plural desigs o desitjos] masculí
  1. Acció de desitjar. Desig de riqueses. Satisfer un desig. Els desigs sensuals.
  2. psicologia Tendència a la possessió d’un objecte o a l’acompliment d’un fet que es manifesta en l’esfera conscient de la personalitat i constitueix una de les motivacions fonamentals de la conducta.
  3. especialment
    1. Apetit incontrolable de menjar o d’obtenir una cosa determinada que solen patir les dones embarassades.
    2. per extensió Taca a la pell atribuïda a un desig no satisfet de la mare durant l’embaràs.