dispers
| | dispersa

Accessory
Etimologia: del ll. dispersus, -a, -um, íd., participi de dispergĕre ‘dispersar, espargir’ 1a font: 1803, DEst.
Body
adjectiu Que és dispersat.