distonia

Accessory
Partició sil·làbica: dis_to_ni_a
Etimologia: de dis-1 i -tonia
Body
femení medicina i patologia Alteració de la tonicitat d’un teixit o d’un òrgan. Distonia neurovegetativa.