drap

Accessory
Etimologia: del ll. td. drappus, íd., d’origen preromà, probablement indoeuropeu, però no cèltic 1a font: 985
Body
  masculí
 1. indústria tèxtil
  1. antigament Teixit de llana, fil, seda o cotó.
  2. Teixit de llana amb lligat de plana, perxat i tondosat fins al punt de no veure’s l’encreuament dels fils, car té l’aspecte del feltre, però més suau.
  1. Tros de roba, amb vores al voltant o bé sense, per a usos de neteja domèstica. Drap de la pols, drap de cuina.
  2. dialectal bolquer 1 1.
  3. deixar (o posar) com un drap brut figuradament Rebaixar (algú) bescantant-lo o omplint-lo d’improperis.
  4. quedar com un drap brut figuradament Quedar, algú, malament, fer un mal paper.
  1. nàutica Vela.
  2. navegar a tot drap nàutica Navegar amb totes les veles hissades.
  3. a tot drap per extensió Amb gran velocitat o amb gran abundància o intensitat.