elegia

Accessory
Partició sil·làbica: e_le_gi_a
Etimologia: del ll. elegīa, i aquest, del gr. elégeia, íd. 1a font: 1653, DTo.
Body
femení música i poètica Petit poema d’assumpte trist o planyívol.