endoscòpia

Accessory
Partició sil·làbica: en_dos_cò_pi_a
Etimologia: de endo- i -scòpia
Body
femení terapèutica Exploració instrumental de la superfície interna de cavitats i conductes de l’organisme mitjançant un endoscopi.