engonal

Accessory
Etimologia: del ll. ĭnguĭnāle, der. de ĭnguen, ĭnguĭnis, íd. 1a font: c. 1370
Body
    anatomia animal
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent a l’engonal.
  2. masculí Part del cos en què s’ajunta cada cuixa amb el ventre.