epidèmia

Accessory
Partició sil·làbica: e_pi_dè_mi_a
Etimologia: del gr. epidēmía ‘arribada o sojorn en un país’, de epi- i -demia 1a font: 1348
Body
    femení
  1. medicina Malaltia infecciosa accidental i transitòria, que es difon a un gran nombre de persones d’un territori o regió determinats.
  2. fitopatologia Plaga o malura infecciosa en les plantes, que té una gran virulència en un moment donat.
  3. figuradament Cosa dolenta i molt propagada.