escombreta

Accessory
Etimologia: de escombra1
Body
    femení
  1. Escombra petita.
  2. Escombra petita sense mànec o amb mànec molt curt utilitzada per a netejar recipients, objectes, espais petits, amb raconades, etc.
  3. electrotècnia Peça conductora destinada a establir el contacte elèctric entre la part fixa i la part mòbil, generalment giratòria, d’un motor, d’un generador, etc.