escopeta

Accessory
Etimologia: de l’it. ant. scoppietta o scoppietto, íd., actualment schioppetto, dimin. de schioppo, íd., pròpiament ‘explosió, espetec’, ll. fam. stloppus ‘esclafit fet picant la galta inflada’, d’origen onomatopeic 1a font: 1517
Body
    femení
  1. armament Arma llarga de foc, portàtil, d’un o més canons amb l’ànima llisa, especialment usada per a caçar i concebuda per a tirar càrregues de perdigons.
  2. plural botànica Raïm de moro.
  3. indústria tèxtil Mecanisme d’alguns jocs de calaixos per a deixar-los escapar quan s’encalla la llançadora.