esporgar

Accessory
Etimologia: del ll. expŭrgare ‘netejar d’allò dolent o sobrant’ 1a font: s. XIV, Torcimany
Body
    verb transitiu
  1. agricultura Podar.
  2. figuradament Esporgar d’errors una teoria, un llibre.