estafilococ

Body
    masculí microbiologia
  1. Gènere de cocs grampositius i immòbils de la família de les micrococcàcies (Staphylococcus), que són sapròfits i poden causar infeccions (furóncols) a la pell i a les mucoses.
  2. Agrupació de cocs en grups irregulars.