exili

Accessory
Etimologia: del ll. exsilium, der. de exsilīre ‘saltar a fora’, i aquest, de salīre ‘saltar’ 1a font: 1285
Body
    masculí història i ciències polítiques
  1. Allunyament, voluntari o forçós, del territori d’un estat, especialment per motius polítics.
  2. Sojorn obligat fora de la pàtria.
  3. Lloc on viu la persona exiliada.