exosfera

Accessory
Etimologia: de exo- i -sfera
Body
femení meteorologia Capa superior de l’atmosfera de la Terra, la pressió de la qual assoleix els valors mínims.