facilitat

Accessory
Etimologia: del ll. facilĭtas, -ātis, íd. 1a font: s. XV
Body
    femení
  1. Qualitat de fàcil. La facilitat de les comunicacions.
  2. Facultat de fer fàcilment alguna cosa. Facilitat de paraula. Dibuixa amb una gran facilitat.
  3. Allò que facilita de fer alguna cosa. Donar a algú facilitats per al pagament.