farmacopea

Accessory
Partició sil·làbica: far_ma_co_pe_a
Etimologia: del gr. pharmacopoía ‘elaboració de drogues’ 1a font: 1839, DLab.
Body
femení farmàcia, indústria farmacèutica Codi de medicaments que cada estat declara oficial i obligatori i que recull les normes oficials de preparació de medicaments i, cada vegada més, els estàndards de qualitat, identitat i activitat de les substàncies medicamentoses d’ús més comú.