fiabilitat

Accessory
Partició sil·làbica: fi_a_bi_li_tat
Etimologia: de fiable
Body
femení estadística i tecnologia Mesura de la confiança que hom pot tenir en el funcionament correcte d’un sistema o d’un dels elements que el componen.