fibrosi

Accessory
Etimologia: de fibro- i -osi
Body
    femení patologia
  1. Formació de teixit fibrós.
  2. Tipus de degeneració caracteritzat per un augment o una neoformació de teixit conjuntiu.
  3. fibrosi pulmonar Espessor fibrosa de la paret alveolar que impedeix la difusió d’oxigen i provoca l’aparició d’una insuficiència respiratòria progressiva.
  4. fibrosi quística Afecció metabòlica hereditària amb caràcter recessiu, caracteritzada per l’anormalitat de les secrecions de les glàndules exocrines.
  5. fibrosi retroperitoneal Inflamació crònica de l’espai retroperitoneal que engloba, sense envair-los, els urèters, els vasos limfàtics i els vasos retroperitoneals.