filferro

Accessory
Etimologia: del ll. filum ferreum o filum ferri ‘fil de ferro’ 1a font: 1803, DEst.
Body
masculí metal·lúrgia Fil d’acer dolç, d’una gran flexibilitat i tenacitat, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.