flota

Accessory
Etimologia: del fr. flotte, íd., i aquest, de l’escandinau ant. floti ‘estol, esquadra, rai’ 1a font: s. XV
Body
  femení
  1. Reunió de persones que van plegades. Seguien la bandera una flota de joves. Una flota de gent.
  2. a flotes Formant diversos grups. Anaven a flotes.
  3. en flota Reunits en un grup, formant grup. Anar, córrer, jugar en flota.
 1. agricultura Tros de terra de mates o sembrat on les plantes creixen molt espesses.
 2. botànica Grup dens de bolets normalment originats pel mateix miceli i que es fan a la soca dels arbres o sobre rabasses mortes. Es destaquen la flota d’alzina (Clitocybe tabescens), la flota de bruc (C. conglobata), la flota de pollancre, més coneguda per pollancró, la flota de roure (Collybia fusipes) i la flota de roure o d’alzina, més coneguda per alzinoi.
 3. marina, marítim
  1. Reunió d’un cert nombre de vaixells mercants o de guerra destinats a navegar junts.
  2. Conjunt dels vaixells de guerra, pesquers, mercants, etc., d’un estat o d’un mateix armador.
  3. Unitat estratègica constituïda per la reunió de diferents esquadres concentrades per a dur a terme una missió principal.
  4. Conjunt de les embarcacions de regates o d’esport d’una mateixa sèrie que solen navegar per unes aigües determinades.
  5. per analogia Una flota d’avions, de camions.