fórmula

Accessory
Etimologia: del ll. formŭla ‘quadre, regla, fórmula’, dimin. de forma ‘forma’ 1a font: 1638
Body
  femení
  1. Forma establerta, prescrita, d’expressar alguna cosa. Fórmules de cortesia. Anaren pronunciant tots la fórmula ritual.
  2. Manera fixada o convinguda de fer o d’arranjar alguna cosa. M’ha ofert la casa per pura fórmula. La fórmula d’un sabó. Cerquem una fórmula de compromís.
  3. diplomàtica i història del dret Forma establerta o usual per a redactar un document, a base de frases fetes, per tal de tenir una major precisió i evitar els errors.
  4. Norma establerta per a executar una cosa o per a seguir un tràmit determinat.
  5. fórmula notarial diplomàtica Text presentat en esquema, de redacció genèrica, que els notaris prenen com a base de redacció d’un document.
  1. Expressió en què hom sintetitza d’una manera precisa alguna cosa, especialment una llei o un fet científics mitjançant signes.
  2. matemàtiques i física Expressió d’una relació entre diferents quantitats i magnituds mitjançant símbols.
  3. química Expressió gràfica de la constitució i l’estructura d’una espècie química. Poden ésser empíriques, moleculars, desenvolupades i estructurals.
 1. esports Reglamentació tècnica establerta per la Federació Automobilista Internacional que fixa, per a períodes de cinc anys, el plantejament a què s’han de sotmetre les màquines de curses.
 2. farmàcia, indústria farmacèutica
  1. Recepta.
  2. fórmula farmacèutica Fórmula d’un medicament que comprèn productes actius i excipients segons la qual ha d’ésser preparat el medicament per a donar-li la forma farmacèutica adequada.
  3. fórmula magistral Composició medicamentosa, establerta pel metge, en la qual les distintes dosis són establertes en la recepta.
  4. fórmula oficinal Preparat farmacèutic resultant de la mescla de substàncies medicinals, la composició de les quals és fixada per la farmacopea.
 3. fórmula citològica citologia Proporció respectiva dels diferents elements cel·lulars continguts en un líquid orgànic normal o patològic.
 4. fórmula floral botànica Conjunt d’inicials, xifres i signes que indiquen esquemàticament l’estructura bàsica d’una flor.
 5. fórmula leucocitària terapèutica Proporció i nombre respectiu dels diversos tipus de glòbuls blancs de la sang.