gammagrafia

Accessory
Partició sil·làbica: gam_ma_gra_fi_a
Etimologia: de gamma i -grafia
Body
    femení
  1. diagnosi Mètode d’exploració clínica, fonamentat en l’administració endovenosa d’una substància radioactiva, que es fixa de manera selectiva sobre les cèl·lules de l’òrgan que cal estudiar.
  2. metal·lúrgia Assaig no destructiu amb raigs γ per a detectar fissures i altres defectes interns de les peces metàl·liques.