gautxo
| | gautxa

Accessory
Partició sil·làbica: gaut_xo
Etimologia: d’origen incert, possiblement igual al mot guacho, colombià guaucho, del quítxua wáhtxa ‘pobre, orfe, vagabund’
Body
masculí i femení etnologia Habitant rústic de les pampes sud-americanes dedicat a la ramaderia.