grava

Accessory
Etimologia: d’un preromà indoeuropeu *grava, íd. 1a font: s. XIII
Body
    femení
  1. construcció Pedra reduïda a trossos petits que hom empra en construcció per a afermar un sòl, per al formigó, etc.
  2. pedologia Fracció de sòl formada pels fragments minerals que fan entre 2 i 20 mm de diàmetre.
  3. petrografia Roca sedimentària detrítica les partícules constituents de la qual tenen un diàmetre superior a 2 mm.