hagiografia

Accessory
Partició sil·làbica: ha_gi_o_gra_fi_a
Etimologia: de hagio- i -grafia 1a font: 1868, DLCo.
Body
    femení
  1. cristianisme Biografia d’un sant.
  2. història Hagiologia.