haure

Accessory
Partició sil·làbica: hau_re
Homòfon: aura
Body
verb transitiu Heure.