herbacol

Accessory
Etimologia: de herba i col
Body
    femení
  1. alimentació, indústries alimentàries Flòsculs del card formatger, emprats per a quallar la llet.
  2. botànica Card formatger.