illot

Accessory
Etimologia: de illa 1a font: 1839, DLab.
Body
  masculí
 1. Illa molt petita.
 2. per extensió
  1. histologia Grup aïllat de cèl·lules, generalment amb una funció comuna.
  2. illots de Langerhans citologia Corpuscles globulosos del parènquima pancreàtic amb funció endocrina.
 3. trànsit
  1. Andana situada enmig de les vies públiques molt amples, per a separar i encarrilar el trànsit i especialment perquè qui va a peu pugui guardar-se dels vehicles.
  2. illot de bifurcació Andana amb la punta arrodonida, que se situa prop de la bifurcació de dues vies per a indicar-la millor i facilitar el canvi de direcció dels vehicles.