imperi

Accessory
Etimologia: del ll. imperium ‘ordre, manament, poder, sobirania’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
 1. Acció d’imperar. L’imperi de la voluntat en les accions humanes. L’imperi de la llei.
 2. Dignitat d’emperador.
 3. Espai de temps que dura el govern d’un o més emperadors.
 4. Autoritat superior i suprema, en consideració a l’estat que l’encarna, equivalent a sobirania.
 5. història
  1. Estat o estats sotmesos a un emperador.
  2. imperi colonial Cadascun dels conjunts de territoris colonitzats per diverses potències europees i sotmesos a llur sobirania.
 6. història del dret
  1. Administració de justícia en el sentit de jurisdicció, amb facultats no solament per a declarar el dret, sinó també per a portar a execució les sentències donades.
  2. mer imperi Imperi que afectava els procediments que duien aparellada la pena de mort, pèrdua o mutilació de membres, bandejament i altres de gravetat.
  3. mixt imperi Facultat de decidir en causes civils, contencioses governatives i en les criminals que duien aparellades penes lleus.
 7. valer un imperi figuradament
  1. Valer molt.
  2. per extensió La seva col·laboració val un imperi.