impressió

Accessory
Partició sil·làbica: im_pres_si_ó
Etimologia: del ll. impressio, -ōnis, íd. 1a font: s. XIV, St. Vicent F.
Body
  femení
  1. Acció d’imprimir;
  2. l’efecte. La impressió d’un llibre, d’un disc. Una impressió acurada.
 1. anatomia animal Depressió a la superfície d’un os.
  1. fisiologia Excitació produïda per distintes formes d’estímuls sobre una terminació nerviosa sensitiva.
  2. figuradament Efecte sobre l’ànim, especialment viu, pregon.
  3. figuradament Concepte, judici, format intuïtivament. La primera impressió és bona.
 2. fotografia i cinematografia Fixació d’una imatge per mitjà de la llum en una placa fotogràfica o una pel·lícula.
 3. impressió digital Senyal que deixa el cap del dit damunt d’un objecte.
 4. impressió pal·lial zoologia Marca que deixen les vores del mantell a la cara interna de cadascuna de les valves dels mol·luscs lamel·libranquis.