impuls

Accessory
Etimologia: del ll. impulsus, -us, íd. 1a font: 1696, DLac.
Body
  masculí
  1. Acció d’impel·lir.
  2. especialment mecànica Donada una força F(t) que actua sobre una partícula de massa m durant un interval T, magnitud definida per la fórmula I = ʃT0F(t)dt.
  3. impuls específic explosius i astronàutica Impuls mecànic per unitat de pes produït per un explosiu propulsor.
 1. figuradament
  1. Força que fa avançar, desenvolupar-se una activitat, una institució, etc.
  2. psicologia Tendència involuntària a executar un acte.
 2. electrònica Senyal elèctric de durada molt breu, de manera que presenta un augment, seguit d’una disminució brusca del seu valor.