indolent

Accessory
Etimologia: del ll. td. indolens, -ntis ‘que no fa mal’, i d’aquí, ‘apagat, sense ànsia de res’ 1a font: 1803, DEst.
Body
    adjectiu
  1. Que no fa mal, que no causa dolor. Un tumor indolent.
    1. Que no es dona ànsia de res.
    2. per extensió Té un aire indolent.