jazz*

Accessory
Pronúncia: dʒás
Etimologia: mot angl. nord-americà, usat primer pels negres i testificat des de la primeria del s. XX, d’etimologia obscura, potser d’un verb del patuès crioll de Nova Orleans que significava ‘excitar’
Body
masculí invariable música Varietat de música afroamericana, d’origen popular, fonamentada en gran part en la improvisació, que es caracteritza per una polirítmia molt marcada i sincopada.