lingüista

Accessory
Partició sil·làbica: lin_güis_ta
Etimologia: der. savi del ll. lingua ‘llengua’ 1a font: c. 1870
Body
masculí i femení Persona versada en lingüística.