linxament

Accessory
Etimologia: de linxar 1a font: 1917, DOrt.
Body
masculí Acció de linxar.