lluminària

Accessory
Partició sil·làbica: llu_mi_nà_ri_a
Etimologia: del ll. luminaria, pl. neutre de luminare ‘objecte que fa llum’, der. de lumen, íd. 1a font: 1298
Body
femení Conjunt de llums, especialment els que es posen a les finestres, balcons, carrers, etc., en senyal de festa. La lluminària de la Rambla per la festa major.