màfia

Accessory
Partició sil·làbica: mà_fi_a
Etimologia: de l’it. sicilià mafia ‘cofoisme, fatxenderia’, d’origen incert, potser de l’àr. maḥiaṣ, íd.
Body
    femení
  1. Organització secreta siciliana.
  2. per extensió Associació de caràcter criminal que fa servir mètodes de repressió i d’intimidació en defensa d’interessos privats i que es manté gràcies a la por i als prejudicis de la població.