magnetó

Body
    masculí física atòmica
  1. Moment magnètic atòmic elemental.
  2. magnetó nuclear [símbol μ] Unitat natural de mesura dels moments magnètics dels nucleons.