mamella

Accessory
Etimologia: del ll. mamĭlla, íd. 1a font: s. XIII, Vides
Body
    femení
  1. anatomia animal Cadascun dels òrgans glandulars que en les femelles dels mamífers produeixen la secreció de llet.
  2. construcció Tub que comunica el receptacle del vàter amb el baixant.
  3. construcció naval Dibuix en relleu fet damunt les fustes del buc, o amb planxes de fusta prima sobreposades, a la part exterior de la popa i damunt la cinta.
    1. ésser mamella de monja figuradament Tenir, alguna cosa, un sabor exquisit.
    2. mamella de monja botànica i jardineria Gènere de plantes de la família de les cactàcies (Mamillaria sp), de figura arrodonida, molt punxants, sense fulles i de flors de diversos colors.