massapà

Accessory
Etimologia: d’origen incert, probablement de l’àr. maḫšabân ‘capsa de fusta’, i pas de significació al producte contingut en la capsa 1a font: 1363
Body
masculí pastisseria Pasta feta amb ametlles moltes i sucre i cuita al forn.