messies

Accessory
Partició sil·làbica: mes_si_es
Etimologia: del ll. td. Messias, i aquest, del gr. Messías, de l’arameu meschĩkhã, hebreu mãschĩakh ‘ungit (del Senyor)’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
    masculí
    1. religió Salvador enviat per Déu.
    2. usat absolutament Bíblia i cristianisme Jesucrist.
  1. per extensió Capdavanter, home eficaç i carismàtic, que hom pren com a particularment inspirat per a resoldre una situació difícil i angoixosa.