midriasi

Accessory
Partició sil·làbica: mi_dri_a_si
Body
femení oftalmologia Dilatació permanent i anormal de la pupil·la.